Jakie kompetencje powinien mieć przedsiębiorca?

jakie kompetencje powinien posiadać przedsiębiorca

Gdy mówimy o kompetencjach, jakie powinny charakteryzować przedsiębiorcę, zwykle dokonujemy ich podziału na miękkie oraz twarde. Co przy tym charakterystyczne, już od dłuższego czasu nie podejmujemy prób dzielenia ich na mniej oraz bardziej istotne wychodząc z założenia, że posiadanie poszczególnych z nich ma tak samo duże znaczenie w biznesie.

Wzorzec osoby prowadzącej własny biznes

Pytanie o to, czy istnieje pewien wzorzec przedsiębiorcy, do którego można byłoby się odwoływać, pojawia się relatywnie często. Niestety, ciągle nie mamy prostego testu pozwalającego ocenić, czy ktoś nadaje się na przedsiębiorcę. Trudno zresztą nie zgodzić się z osobami, które uważają, że być może nie ma w tym wcale nic złego, istnienie takiego weryfikatora z pewnością podcięłoby bowiem skrzydła wielu osobom mającym ciekawe pomysły i odwagę w ich realizowaniu. Powodzenie w biznesie zależy jednak od wielu czynników. Owszem osobowość i kompetencje osoby prowadzącej własny biznes są ważne, nie są jednak z pewnością jedynym czynnikiem, który zasługuje na uwzględnienie.

Najważniejsze kompetencje miękkie przedsiębiorcy

Lista kompetencji miękkich, jakimi powinien charakteryzować się przedsiębiorca, nie jest wcale krótka. Warto więc zapoznać się z tymi, które można uznać za najbardziej istotne.

1. Komunikatywność

Zarówno biznes dla kobiet, jak i ten w męskim wydaniu, utrzymuje się na rynku przede wszystkim dzięki dobrym relacjom z klientami. Warto przy tym pamiętać, że komunikatywność nie jest wcale tym samym, co umiejętność rozmawiania z wieloma osobami bez odczuwania lęku z tego powodu. To także wiedza na temat tego, jak tworzyć rzetelny przekaz, który jest dobrze rozumiany. Silne skoncentrowanie na własnej wypowiedzi nie jest więc mocną stroną, ale słabością osób, które często postrzegają same siebie jako komunikatywne.

2. Kreatywność

Kreatywność również jest kompetencją miękką, z której definicją potrafimy mieć spore problemy. Najczęściej w biznesie mówi się więc o niej jako o umiejętności kojarzenia ze sobą informacji pochodzących nie z jednego, ale z różnych obszarów po to, aby tworzyć nowe, unikatowe rozwiązania.

3. Motywacja

Motywacja często jest określana jako siła napędowa każdej aktywności, w tym również aktywności w świecie biznesu. Definiowana jest jako gotowość do tego, aby podejmować określone działania nawet, jeśli już na wstępie nie jawią się one jako najłatwiejsze.

4. Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie pozwala na umiejętność dostrzegania zagrożeń i słanych stron zarówno we własnych projektach biznesowych, jak i w otoczeniu zewnętrznym.